Välkommen till Ylivesä ekogård

Gården ligger i Kruusila i Salo, vid Hirsjärvi strand.

Vi uppföder ekologiskt Hereford-nötkreatur och säljer det kött vi producerar direkt åt konsumenter.

Vi erbjuder även ensilage tjänster av hög kvalitet. På denna sida kan du bekanta dig närmare med gårdens verksamhet.

Produkter och tjänster

logo

Köttförsäljning

Vi säljer ekologiskt Hereford biffkött direkt från gården. Köttet säljs i sortiment på 10 eller 15 kg, där ca hälften utgörs av malet kött och resten av värdefulla köttdelar (yttre filé/ entrecote, olika stekar och soppkött/ osso bucco). De olika delarna i sortimentet är vakuumförpackade och förpackningarna är märkta med namnet på de olika köttdelarna. Köttet finns huvudsakligen tillgängligt på våren och på hösten, enligt överenskommelse. Beställningarna hämtas från gården på överenskomna tidpunkter.

Ensilage

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ensilage tjänster i Salo trakterna. Till våra redskap hör slåtterkross, strängläggare, rundbalspress och balinplastare. Över 20 års erfarenhet garanterar ett högklassigt och kostnadseffektivt resultat. Be om en offert!

Verksamhet

Ylivesä ekogård ligger i Pirilä by i Kruusila i Salo. Vi uppföder ekologiskt Hereford nötkreatur, som betar nästintill halva året i gårdens hagar och på traditionella betesmarker. Vi producerar förstklassigt biffkött åt konsumenter samt förmedlar kalvar åt slutuppfödare. Vårt djurbestånd varierar mellan 70-100 nötkreatur, beroende på årstiden. Vi matar Hereforden med bete och ensilage från vår egen gård samt närliggande betesmarker. Våra djur äter alltså 100% inhemskt foder. I och med den ekologiska produktionsmetoden, har djuren möjlighet att röra sig fritt ute året runt, även under inneutfodringsperioder. Djuren har även kungligt med utrymme att röra sig fritt på den över en hektar stora utegården. Idisslandet och sovandet är bekvämt på de torra, mjuka och varma halmbädden. Utöver produceringen av det smakliga biffköttet, tar våra Hereford genom sitt betande hand om värdefulla traditionella miljöer genom att hindra tillväxt av buskar. Tillväxten av buskar är ett hot mot mångfalden i dessa miljöer. Det är således viktigt att bevara dessa miljöer, som är en del av den finska naturen.

På vår gård finns även en våtmark, som i sin tur främjar mångfalden i området och minskar på näringsbelastningen på Hirsjärvi sjö. De av våra åkrar som gränsar till Hirsjärvi sjö tillhör en skyddszon och är därför växtbetäckta året om. På detta sätt kan vi minimera erosion och förhindra att näringsämnen sköljs i sjön. Vi deltar även i ett program för tryggandet av den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), med ett nästan fyra hektar stort skyddat skogsområde.

Gårdens ägare har redan under flera generationer varit passionerade entusiaster av travsport. Än idag utövas travsport samt uppfödning av den finska hästen på vår gård. Vi skor våra hästar själva och erbjuder även att sko andras hästar vid behov.

Tillsammans med våra samarbetspartners gör vi ensilage, vilket utgjort en betydande del av gårdens verksamhet redan i 15 år. Vi erbjuder smidiga och professionella ensilage tjänster av hög kvalitet för våra kunder.

logo

Historia

Ylivesä gårds historia börjar redan år 1798, då den forna stamgården, Vesä, delades upp i två gårdar, varav den ena har formats till den nuvarande Ylivesä. Under det första århundradet hann gården vara i flera släkters ägo. Den nuvarande ägarsläkten kom till gården år 1917, då Verner och Elsa Jalonen anskaffade gården. Det nuvarande ägarparet, Ismo Jalonen och Saija Lähteenmäki, representerar den fjärde ägargenerationen som håller i tyglarna.

Till en början var gården en konventionell mjölkgård, och hölls som sådan ända till början av 1980-talet. Dåvarande husbonde Isaskar Jalonen ändrade gårdens produktionsinriktning till uppfödning av biffkor, som baserade sig närmast på kor av mjölkras. De första korna av köttras inskaffades i mitten på 1990-talet, då gården övergick till ekologiskt jordbruk. Djuren däremot övergick till ekologiskt i början av 2000-talet. Till en början användes nötkreatur av Simmental-ras, men senare övergick man till Hereford-rasen p.g.a. bättre fodereffektivitet, lättare kalvning och mer lätthanterliga djur. I dag har vårt Hereford biffkött allt oftare hittat sin väg till tallrikar av kunder som uppskattar högklassigt och smakligt kött.

logo

Kontaktuppgifter

E-post: ylivesa@ylivesa.fi

Saija Lähteenmäki: 040 5282408

Ismo Jalonen: 044 5386205

Vilikkalantie 1410

25110 Kruusila